Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Januali 2017

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JESAJA 43-46

Jehova oKalunga komaxunganeko a shili

Jehova oKalunga komaxunganeko a shili
TALA
Eendjovo
Efano

Omido 200 lwaapo fimbo Babilon inashi hanaunwa po, Jehova okwa li a longifa Jesaja a xunganeke ouyelele waasho sha li tashi ka ningwa po.

44:27–45:2

  • Kores oye a li ta ka hanauna po Babilon

  • Omivelo doshilando oda li tadi ka fiwa da patuluka

  • Omulonga waEufrat oo wa li wa dingilila oshilando, owa li tau ka “pwinina”