Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Januali 2017

30 Januali–5 Februali

Jesaja 43-46

30 Januali–5 Februali
 • Eimbilo 33 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • “Omaxunganeko aJehova ohaa wanifwa shili”: (min. 10)

  • Jes 44:26-28 — Jehova okwa li a xunganeka etungululo laJerusalem notembeli, nosho yo kutya Kores ota ka hanauna po Babilon (ip-2-E 71-72 okat. 22-23)

  • Jes 45:1, 2 — Jehova okwa li a yandja ouyelele u na sha nehanauno laBabilon (ip-2-E 77-78 okat. 4-6)

  • Jes 45: 3-6 — Jehova okwa li a yandja omatomheno kutya omolwashike ta ka longifa Kores oye a hanaune po Babilon (ip-2-E 79-80 okat. 8-10)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Jes 43:10-12 — Omeityo lilipi oshiwana shaIsrael sha li tashi ka kala eendombwedi daJehova? (w14 11/15 21-22 okat. 14-16)

  • Jes 43:25 — Jehova oha dimi po omanyono etu netomheno la fimanenena lilipi? (ip-2 60 okat. 24)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi hatu dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Jes 46:1-13

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min.2 ile dinini) kt — Yandja oundombwedi wohangelela komunafikola ile komunailonga mukweni.

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) kt — Ninga elongekido u aluke.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) jl oshileshwa 4

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 143

 • Ongahelipi hatu dulu okukala noushili kutya Ombibeli oi li paushili?: (min. 15) Dana okavidio. Opo nee tamu kundafana omapulo taa shikula: Ongahelipi hatu dulu okulongifa okavidio aka ngeenge hatu yandje oundombwedi wohangelela, hatu udifa meenhele daaveshe nosho yo eumbo neumbo? Oshimoniwa shitunhula shilipi wa mona eshi wa longifa okavidio oko?

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) kr etuk. 7 okat. 19-23, oshimhungu ep. 75, omusholondodo ep. 76-77, eendululo ep. 77

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 103 neilikano