Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | 2 OMAFIMBO 33–36

Jehova okwa lenga ovo have livele ombedi shili

Jehova okwa lenga ovo have livele ombedi shili
TALA

MANASSE

Jehova okwa efa Manasse a kwatwe po kOvaasiria nokutwala kuBabel e li momalyenge

A PANGELA FIMBO INA YA MOUKWATWA

 • Okwa tungila oikalunga eealtari

 • Okwa ninga omaxwikiloyambo ovana vaye

 • Okwa tilashi ohonde ihe na etimba

 • Okwa xumifa komesho oumhulile mokati koshiwana

A PANGELA KONIMA ESHI A DJA MOUKWATWA

 • Okwe lininipika shili

 • Okwa ilikana kuJehova nokwa ninga omaxwikiloyambo

 • Okwa hanauna po eealtari doikalunga

 • Okwa ladipika oshiwana shi longele Jehova

JOSIA

PEFIMBO LOKUPANGELA

 • Okwa konga Jehova

 • Okwa yapula Juda naJerusalem

 • Okwa wapekulula eumbo laJehova; e litwa embo lOmhango