Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Januali 2016

18-24 Januali

ESRA 1-5

18-24 Januali
 • Eimbilo 85 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • “Jehova oha wanifa po omaudaneko aye”: (min. 10) [Napa danwe okavidio ke na sha netwalemo lembo laEsra.]

  • Esra 3:1-6 — Omaudaneko aJehova alushe ohaa wanifwa (w06 1/1 ep. 25 okat. 3 [w06-E 1/15 19 okat. 2])

  • Esra 5:1-7 — Jehova oha dulu okulundulula oinima opo oshiwana shaye shi pondole (w06 1/1 ep. 25 okat. 5 [w06-E 1/15 19 okat. 4; w86-E 1/15 9 okat. 2; w86-E 2/1 29 oshimhungu])

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Esra 1:3-6 — Ovaisrael ovo va li inave liyamba va shune kuJerusalem mbela eitavelo lavo ola li la nghundipala? (w06 1/1 ep. 23 okat. 5; ep. 25 okat. 2 [w06-E 1/15 17 okat. 5; 19 okat. 1])

  • Esra 4:1-3 — Omolwashike Ovaisrael va li inava tambula ko ekwafo olo va li tava pewa? (w06 1/1 25 okat. 4 [w06-E 1/15 19 okat. 3])

  • Elesho lOmbibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbibeli loshivike eshi hatu ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbibeli: Esra 3:10–4:7 (min. 4 ile dinini)

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Petalele po lotete: (min. 2 ile dinini) Yandja Oshungonangelo yomwedi ou nokuyelifa oshitukulwa osho shi li pepandja lokonima. Dika po ekanghameno letalele po tali landula.

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) Napa ningwe euliko li na sha nelishuneko lomunhu oo a li a ulika ohokwe eshi a yelifilwa oshitukulwa shokonima shOshungonangelo shomwedi ou. Dika po ekanghameno letalele po tali landula.

 • Ekonakonombibeli: (min. 6 ile dinini) Napa ningwe euliko lekonakonombibeli. (bh 20-21 okat. 6-8)

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 40

 • ‘Otamu wedelwa ko ei aishe’: (min. 5) Oshipopiwa sha kanghamena kuMateus 6:33 nosho yo Lukas 12:22-24. Pula ovaudifi va hokolole oimoniwa yavo nghee Jehova a wanifa po eudaneko laye li na sha nokufila oshisho eemhumbwe davo eshi va konga tete Ouhamba.

 • Mbela eendjovo doye odi li “‘heeno’ na ‘ahowe’”? (min. 10) Eenghundafana novapwilikini da kanghamena kOshungonangelo yo 15 Marsa 2014, epandja 30-32.

 • Ekonakonombibeli lEongalo: ia etuk. 7 okat. 1-14 (min. 30)

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 41 neilikano