Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Januali 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | 2 OMAFIMBO 29-32

Oilonga youdiinini oya pumbiwa melongelokalunga lashili

Oilonga youdiinini oya pumbiwa melongelokalunga lashili
TALA
Eendjovo
Efano

Hiskia okwa li a tokola toko okutungulula elongelokalunga lashili

29:10-17

 • 746-716 K.O.P.

  Hiskia okwa pangela okudja

 • 746 K.O.P NISAN

  • 1-8 Nisan: Okuwapaleka oluumbo lokomesho lomeni

  • 9-16 Nisan: Okuwapaleka eumbo laJehova

  • Okukwatakanifa Ovaisrael aveshe nokuhovela okutungulula elongelokalunga lashili

 • 740 K.O.P.

  Okuteka po kwaSamaria mo

Hiskia okwa li a shiva ovanamitimadiwa aveshe koshoongalele shelongelokalunga lashili

30:5, 6, 10-12

 • Eenhondoki oda li da twala eenhumwafo di na sha neshiivifo lOpaasa okudja kuBer-Seba fiyo kuDan

 • Nonande ovanhu vamwe ova li va kembaula, vahapu ova li va tambula ko eshiivifo olo