Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

12-18 Februali

MATEUS 14-15

12-18 Februali
 • Eimbilo 93 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Jesus oha longifa ovanhu vanini okupalula ovanhu vahapu”: (min. 10)

  • Mat 14:16, 17 — Ovahongwa vaJesus ova li ashike ve na omingome nhano neeshi mbali (w13 7/15 15 okat. 2)

  • Mat 14:18, 19 — Jesus okwa li a palula eemhunga dovanhu ta longifa ovalongwa vaye (w13 7/15 15 okat. 3)

  • Mat 14:20, 21 — Ovanhu omayovi ova li va mona ouwa moikumwifilonga yaJesus (omauyelele okukonakona a pamba Mat 14:21 mo-nwtsty-E; w13 7/15 15 okat. 1)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Mat 15:7-9 — Omolwashike tu na okuhenuka filufilu oihelele? (omauyelele okukonakona mo-nwtsty-E)

  • Mat 15:26 — Jesus otashi dulika a li a hala okutya ngahelipi eshi a longifa outumbulilo “oumbwena”? (omauyelele okukonakona mo-nwtsty-E)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Mat 15:1-20

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min. 2 ile dinini) Longifa oihopaenenwa yeenghundafana.

 • Okavidio kelishuneko lotete: (min. 5) Dana nokukundafana okavidio.

 • Oshipopiwa: (min. 6 ile dinini) w15 9/15 19 okat. 14-17 — Oshipalanyole: Yandja elitulemo kuJesus a pameke eitavelo loye.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 135

 • Ninga kaume kaJehova — Okupanga oukaume: (min. 7) Dana okavidio (otaka hangwa kouvidio vOUNONA). Konima yaasho, shiva ounona komutune ndele to va pula omapulo taa shikula: Omolwashike tu na okupanga oukaume novanhu ovo ve hole Jehova? Oshike hatu lihongo kuvo?

 • Fimaneka xo nanyoko”: (min. 8) Eenghundafana novapwilikini. Dana okavidio ke na oshipalanyole Ondi na okupopya ngahelipi novadali vange?

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) lv etuk. 4 okat. 1-11

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 148 neilikano