Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Februali 2016

8-14 Februali

NEHEMIA 5-8

8-14 Februali
 • Eimbilo 123 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Nehemia okwa li omupashukili a denga mbada”: (min. 10)

  • Neh 5:1-7 — Nehemia okwa li a pwilikina kovanhu ndele ta katuka onghatu (w06 2/1 29 okat. 2 [w06-E 2/1 9 okat. 2])

  • Neh 5:14-19 — Nehemia okwa li a ulika omhepo yelininipiko, yokuheliholamwene nokuyavelela vamwe (w06 2/1 30 okat. 4 [w06-E 2/1 10 okat. 4])

  • Neh 8:8-12 — Nehemia okwa li ha shiivifile ovanhu omalombwelo opamhepo (w06 2/1 31 okat. 4 [w06-E 2/1 11 okat. 4])

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Neh 6:5 — Omolwashike Sanballat a tumina Nehemia ‘onhumwafo inai tuvikwa’? (w06 2/1 29 okat. 3 [w06-E 2/1 9 okat. 3])

  • Neh 6:10-13 — Omolwashike Nehemia ina tambula ko omayele aSemaja? (w07 7/1 31 okat. 15 [w07-E 7/1 30 okat. 15])

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi hatu dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: Neh 6:14–7:7a (min. 4 ile dinini)

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Petalele po lotete: (min. 2 ile dinini) Yandja oshifo eshi tashi yandjwa omwedi ou, ndele to yelifa oshipalanyole shokombada. Dika po ekanghameno letalele po tali landula.

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) Napa ningwe euliko lelishuneko lomunhu oo a li a ulika ohokwe eshi a yelifilwa oshipalanyole shokombada shoshifo shomwedi ou. Dika po ekanghameno letalele po tali landula.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) Napa ningwe euliko lekonakonombiibeli. (bh 28-29 okat. 4-5)

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 62

 • Owa “hala” ngoo okupewa oinakuwanifwa meongalo?: (min. 15) Oshipopiwa tashi yandjwa komukulunhuongalo sha kanghamena kOshungonangelo yo 15 Septemba 2014, epandja 3-6. Napa danwe okavidio ke na oshipalanyole Ovamwatate—lalakaneni oilonga iwa, ke li ko-JW Broadcasting yaDesemba 2015. Divilika kutya omolwashike sha fimana okupewa oinakuwanifwa meongalo, nokuyelifa nghee ovamwatate tava dulu oku i mona. Va ladipika pahole va kale va wana okuninga ovayakuliongalo novakulunhuongalo.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: ia etuk. 8 okat. 17-27, eendululo ep. 75 (min. 30)

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 125 neilikano