Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Februali 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | ESTER 1-5

Ester okwa li a katuka onghatu omolwoshiwana shaKalunga

Ester okwa li a katuka onghatu omolwoshiwana shaKalunga

Ester okwa ulika eitavelo nouladi wa tongomana eshi a popila oshiwana shaKalunga

  • Omunhu ngeenge okwa i kohamba ina ifanwa ko, okwa li ha tokolelwa efyo. Ester ka li a shiivifilwa moule womafiku 30 a ye kohamba

  • Ohamba Ahasveros, oyo ya li ya shiivika nawa Xerxes wotete, okwa li omuhandunhu. Okwa li a tetifa pokati omulumenhu ndele olutu laye tali kala tali ulikwa li li elondwelo kuvakwao. Okwa li yo ya kufa Vasti ouhamba eshi ina dulika kuyo

  • Ester okwa li e na okuholola kutya Omujuda nokutomha ohamba kutya okwa kengelelwa komuyandjimayele wayo oo ya li ye mu lineekela