Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | NEHEMIA12-13

Oilihongomwa tai longo okudja membo laNehemia

Oilihongomwa tai longo okudja membo laNehemia

Nehemia okwa li ha yambidida nouladi elongelokalunga lashili

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Omupristeri omukulunhu Eljasib okwa li a efa a nwefe mo kuTobia, oo a li ehe fi omwiitaveli nomupataneki waye

  • Eljasib okwa li a longekidila Tobia edimo londuda motembeli

  • Nehemia okwa ekelashi pondje oikolokoto aishe yaTobia, ta wapaleke onduda opo i dule okulongifwa vali

  • Nehemia okwa kala nokuhanauna po oinima aishe oyo inai koshoka muJerusalem