• Eimbilo 84 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Ovakriste ovadiinini ohava yambidida omalongekido ehangano”: (min. 10)

  • Neh 10:28-30 — Ova li va dimina vaha hombole ‘novanailongo’ (w98 11/1 16 okat. 11 [w98-E 10/15 21 okat. 11])

  • Neh 10:32-39 — Ova li va tokola okuyambidida elongelokalunga lashili momikalo di lili noku lili (w98 11/1 16 okat. 11, 12 [w98-E 10/15 21 okat. 11-12])

  • Neh 11:1, 2 — Ova li va halelela okuyambidida omalongekido e likalekelwa ehangano (w06 2/1 31 okat. 6 [w06-E 2/1 11 okat. 6]; w98 11/1 17 okat. 13 [w98-E 10/15 22 okat. 13])

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Neh 9:19-21 — Jehova okwa ulika ngahelipi kutya oha file oshisho ovapiya vaye? (w13 9/15 9 okat. 9-10)

  • Neh 9:6-38 — Ovalevi ove tu tulila po oshihopaenenwa shiwa shilipi shi na sha neilikano? (w13 10/15 22-23 okat. 6-7)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi hatu dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: Neh 11:15-36 (min. 4 ile dinini)

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Petalele po lotete: (min. 2 ile dinini) Yandja Oshungonangelo yaJanuali-Februali, ndele to ulike epulo etivali olo li li pepandja 16. Dika po ekanghameno letalele po tali landula.

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) Napa ningwe euliko lelishuneko komunhu oo a li a ulika ohokwe nokwa tambula ko Oshungonangelo yomwedi ou. Dika po ekanghameno letalele po tali landula.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) Napa ningwe euliko lekonakonombiibeli. (bh 32-33 okat. 13-14)

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 19

 • “Onghalamwenyo ya denga mbada”: (min. 15) Eenghundafana novapwilikini. Napa danwe tete okavidio. Opo nee tamu kundafana omapulo. Pulapula pauxupi omuudifi kutya nee okwa hombolwa ile hasho, oo a kala ta longele Jehova noudiinini oule womido donhumba. (1Kor 7:35) Mu pula a popye omanangeko noupuna oo a mona.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: ia etuk. 9 okat. 1-13 (min. 30)

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 76 neilikano