Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

3-9 Desemba

OILONGA 9-11

3-9 Desemba

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Omuhepeki omukwanyanya a ninga Ondombwedi iladi”: (min. 10)

  • Oil 9:1, 2 — Saulus okwa li ha hepeke nonyanya ­ovashikuli vaJesus (bt 60 okat. 1-2)

  • Oil 9:15, 16 — Saulus okwa li a hoololwa a yandje oundombwedi kombinga yaJesus (w16.06 4 okat. 4)

  • Oil 9:20-22 — Saulus okwa ka ninga Ondombwedi iladi (bt 64 okat. 15)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Oil 9:4 — Omolwashike Jesus a pula Saulus a ti: “Oshike to taataa nge?” (bt 60-61 okat. 5-6)

  • Oil 10:6 — Omolwashike shi didilikwedi eshi Petrus a li ha di meumbo lomushiki woipa? (“Simon, omushiki woipa” ouyelele wokukonakona mo-nwtsty wa pamba Oil 10:6)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Oil 9:10-22

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 58

 • Eemhumbwe deongalo: (min. 8)

 • Osho ehangano la pondola: (min. 7) Dana okavidio Osho ehangano la pondola kaDesemba.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) lv etuk. 17 okat. 1-10

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kunda­fanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 59 neilikano