Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Desemba 2016

19-25 Desemba

JESAJA 11-16

19-25 Desemba

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Edu alishe otali ka kala li yadi eshiivo lokushiiva Kalunga”: (min. 10)

  • Jes 11:3-5 — Ovayuki otava ka kala fiyo alushe (ip-E-1 160-161 okat. 9-11)

  • Jes 11:6-8 — Otapa ka kala ombili pokati kovanhu noinamwenyo (w12 9/15 9-10 okat. 8-9)

  • Jes 11:9 — Ovanhu aveshe otave ke lihonga eendjila daJehova (w16.06 5 okat. 9; w13 7/1 6 okat. 2)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Jes 11:1, 10 — Osha hala okutya ngahelipi eshi taku ti Kristus “oshitutumine shomomudi waIsai” nosho yo kutya “oshitutumine otashi tutuma moshifidi shaIsai”? (w07 3/1 7 okat. 5)

  • Jes 13:17 — Omeityo lilipi Ovamedi hava dini oshisilveri noinava hokwa oshingoldo? (w07 3/1 8 okat. 8)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi handi dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Jes13:17–14:8

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min.2 ile dinini) Job 34:10 — Honga oshili.

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) Omuud 8:9; 1Joh 5:19 — Honga oshili.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) lv 54 okat. 9 — Ulika nghee to dulu okuhanga omutima womukonakoni.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 24

 • Ehongo lopakalunga ohali kufa po outondwe”: (min. 15) Eenghundafana novapwilikini. Dana okavidio Johny naGideon: Eshi va li ve li tonde, paife ovamwatate.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) kr etuk. 5 okat. 18-25, oshimhungu ep. 57

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 151 neilikano

  Dimbuluka: Napa danwe tete ongovela yeimbilo olo ofimbo inali imbwa.