Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

6-12 Auguste

LUKAS 17-18

6-12 Auguste
 • Eimbilo 18 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Natu ulike olupandu”: (min. 10)

  • Luk 17:11-14 — Jesus okwa velula ovanashilundu omulongo (omauyelele okukonakona mo-nwtsty-E a pamba Luk 17:12, 14)

  • Luk 17:15, 16 — Omunashilundu ashike umwe a aluka nokupandula Jesus

  • Luk 17:17, 18 — Ehokololo eli otali ulike nghee sha fimana okuulika olupandu (w08-E 8/1 14-15 okat. 8-9)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Luk 17:7-10 — Efaneko laJesus olo otali hongo shike? (ouyelele wokukonakona mo-nwtsty-E wa pamba Luk 17:10)

  • Luk 18:8 — Jesus okwa li ta popi kombinga yeitavelo lilipi movelishe ei? (ouyelele wokukonakona mo-nwtsty-E)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Luk 18:24-43

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 39

 • Dimbulukweni omukainhu waLot”: (min. 15) Eenghundafana novapwilikini.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) lv. etuk. 11 okat. 20-22, oshimhungu ep. 131

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 117 neilikano