Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JEREMIA 22-24

Ou na ngoo ‘omutima wokushiiva’ Jehova?

Ou na ngoo ‘omutima wokushiiva’ Jehova?

Jehova okwa li a yelekanifa ovanhu neenghwiyu

24:5

  • Ovajuda ovo va li ovadiinini moukwatwa waBabilon ova yelekanifwa neenghwiyu diwa

24:8

  • Ohamba Sedekia navakwao ovo va longa owii ova faafanifwa neenghwiyu dii

Nghee hatu dulu okukala ‘nomutima wokushiiva’ Jehova

24:7

  • Jehova ote ke tu pa ‘omutima woku mu shiiva’ ngeenge ohatu konakona Eendjovo daye noku di tula moilonga

  • Otu na okukonakona omitima detu twa mana mo nokududa mo oikala nomahalo mai oo taa dulu okunyona po ekwatafano letu naJehova

Lipula kutya: Mbela ondi na ngoo “omutima wokushiiva” Jehova? Nongahelipi handi dulu okukala ndi u na?