Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa—okafo kokulongifwa pokwoongala

Okafo Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa oke na elandulafano nouyelele welesho lOmbiibeli lokoshivike nosho yo elandulafano lokwoongala kumwe komomakwoongala okoshivike Eendombwedi daJehova.

 

TALA
Grid
Omusholondodo

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA– OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA– OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

Mei 2017

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA– OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

Aprili 2017

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA– OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

Marsa 2017

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA– OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

Februali 2017

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA– OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

Januali 2017

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA– OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA