Tapa oinyandwa i na oilihongomwa ya kanghamena komahokololo Ombibeli nokulihonga kombinga yovanhu noiningwanima ya fimana yomOmbibeli.