Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oishangomwa oyo i li kointaneta

Oto dulu okulesha ile okutapa kointaneta oifo yOshungonangelo no-Awake! oyo opo ya piti nosho yo oinima ikwao oyo ya ulikwa pedu.

 

TALA
Grid
Omusholondodo

OIFO

OISHANGOMWA IMWE

Pameka eitavelo loye muJehova. — Heb. 11:6

Kala u hole Jehova. — Mat. 22:37

Kala ho pwilikine kuKalunga

Organized to Do Jehovah's Will

'Jehova, oove nde lineekela'

Elongifwambo lokukonga Omauyelele mOishangomwa yEendombwedi daJehova — Enyanyangido lomo 2016

Konakona Omishangwa keshe efiku—2017

Omalunduluko amwe oo a ningwa moishangomwa yopaelectronika otashi dulika itaa ka holoka manga moishongomwa oyo ya pilindwa.