Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Rwanda

Ouyelele pauxupi—Rwanda

  • Ovakalimo—12 374 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—30 723
  • Omaongalo—553
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 423