Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Niue

Ouyelele pauxupi—Niue

  • Ovakalimo—2 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—22
  • Omaongalo—1
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 100