• Ondombwedi tai udifa kombinga yOuhamba waKalunga moGeorge Town, moMalaysia

Ouyelele pauxupi—Malaysia

  • Ovakalimo—31 950 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—5 521
  • Omaongalo—120
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 5 862