• Bishkek, moKyrgyzstan, tava ulike okavidio melaka lOshikirghiz Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

Ouyelele pauxupi—Kyrgyzstan

  • Ovakalimo—6 390 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—5 300
  • Omaongalo—85
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 1 226