Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Georgia

Ouyelele pauxupi—Georgia

  • Ovakalimo—3 717 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—18 104
  • Omaongalo—214
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 208