• Eendombwedi daJehova tadi udifa etumwalaka lOmbibeli moSanta Fe de Antioquia, moColombia

Ouyelele pauxupi—Colombia

  • Ovakalimo—50 339 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—187 229
  • Omaongalo—2 248
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 274