Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Canada

  • Eendombwedi tadi yandje Oshungonangelo moMontreal, moCanada

Ouyelele pauxupi—Canada

  • Ovakalimo—37 411 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—115 634
  • Omaongalo—1 326
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 326