Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Belarus

Ouyelele pauxupi—Belarus

  • Ovakalimo—9 452 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—6 211
  • Omaongalo—81
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 1 541