Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oto shivwa koshoongalele

Oto shivwa koshoongalele

Nonande kunena vahapu ohava udifwa nai, Ombiibeli otai tu lombwele kutya ‘Inatu sholola’. Oshoongalele shoneudo shEendombwedi daJehova otashi ka ulika nghee hatu dulu okuhafela onghalamwenyo paife nanghee hatu dulu okukala neteelelo la twa li na sha nonakwiiwa.