Inda koshikalimo

Omatalelepo koBetel

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po oitaimbelewa yetu, oyo hai ifanwa Betel. Keembelewa detu dimwe oku na oinima ya longekidwa oyo to dulu okutala wa manguluka nopehe na okuulikilwa komunhu.

Omalondwelo e na sha noCorona (COVID-19) : Moilongo ihapu, omatalelepo oitaimbelewa okwa kalekwa manga. Opo u mone ouyelele muhapu, kwatafana noshitaimbelewa osho wa hala oku ka talela po.

Uganda

808 Lubowa Estate Road

Lubowa

KAMPALA

UGANDA

+256 41-4-201-194

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 11:00 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: ominute 30

Oilonga yombelewa

Ohamu tolokwa oileshomwa yopaMbibeli momalaka ahetatu oshidalelwamo: Oshiacholi, Oshiateso, Oshilhukonzo, OshiLuganda, Oshilugbara, Oshimadi, Oshirunyankore nosho yo Oshirutoro.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.