Inda koshikalimo

Omatalelepo koBetel

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po oitaimbelewa yetu, oyo hai ifanwa Betel. Keembelewa detu dimwe oku na oinima ya longekidwa oyo to dulu okutala wa manguluka nopehe na okuulikilwa komunhu.

Omalondwelo e na sha noCorona (COVID-19) : Moilongo ihapu, omatalelepo oitaimbelewa okwa kalekwa manga. Opo u mone ouyelele muhapu, kwatafana noshitaimbelewa osho wa hala oku ka talela po.

Slovakia

Pekna cesta 17

831 52 BRATISLAVA 34

SLOVAK REPUBLIC

+421 2-49107611

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 10:30 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 3:30 yokomatango

Efimbo: ovili 1 netata

Oilonga yombelewa

Ohai pashukile oilonga yEendombwedi daJehova di dulife po 26 500 domoCzech Republic nomuSlovakia. Ohamu tolokwa oileshomwa yopaMbibeli mOshislovakia nomElaka lOkuudika lomuSlovakia. Ohai tumine oileshomwa komaongalo omuAustria, Czech Republic, Slovakia, nosho yo Slovenia

Tapa okambo ke na sha netalelepo.