Inda koshikalimo

Omatalelepo koBetel

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po oitaimbelewa yetu, oyo hai ifanwa Betel. Keembelewa detu dimwe oku na oinima ya longekidwa oyo to dulu okutala wa manguluka nopehe na okuulikilwa komunhu.

Omalondwelo e na sha noCorona (COVID-19) : Moilongo ihapu, omatalelepo oitaimbelewa okwa kalekwa manga. Opo u mone ouyelele muhapu, kwatafana noshitaimbelewa osho wa hala oku ka talela po.

Mexico

Ave Jardin No. 10

Fraccionamiento El Tejocote

56239 TEXCOCO, MEX

MEXICO

+52 555-133-3000

+52 555-133-3099

+52 555-858-0100

+52 555-858-0199

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 11:00 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: eevili 2 netata

Oilonga yombelewa

Ohai pashukile oilonga yokutoloka oileshomwa yopaMbibeli momalaka 49, oo haa popiwa moMexico nomoishiindalongo okuyuka kuPanama. Ohamu pilindwa oishangomwa momalaka e dulife po 60 nohai tumine oileshomwa koilongo i dulife po 10 i li momalaka e dulife po 80.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.