Inda koshikalimo

Omatalelepo koBetel

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po oitaimbelewa yetu, oyo hai ifanwa Betel. Keembelewa detu dimwe oku na oinima ya longekidwa oyo to dulu okutala wa manguluka nopehe na okuulikilwa komunhu.

Omalondwelo e na sha noCorona (COVID-19) : Moilongo ihapu, omatalelepo oitaimbelewa okwa kalekwa manga. Opo u mone ouyelele muhapu, kwatafana noshitaimbelewa osho wa hala oku ka talela po.

Malawi

Plot 38, Area 32

Paul Kagame Road

LILONGWE

MALAWI

+265 1-762-111

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 11:00 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: ovili 1 netata

Oilonga yombelewa

Ohamu tolokwa oileshomwa yopaMbibeli momalaka ane oshidalelwamo. Ohai pashukile omaongalo 1 300 omoMalawi.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.