Inda koshikalimo

Omatalelepo koBetel

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po oitaimbelewa yetu, oyo hai ifanwa Betel. Keembelewa detu dimwe oku na oinima ya longekidwa oyo to dulu okutala wa manguluka nopehe na okuulikilwa komunhu.

Omalondwelo e na sha noCorona (COVID-19) : Moilongo ihapu, omatalelepo oitaimbelewa okwa kalekwa manga. Opo u mone ouyelele muhapu, kwatafana noshitaimbelewa osho wa hala oku ka talela po.

Guam

Watch Tower Bible and Tract Society

143 Jehovah St

BARRIGADA GU 96913

+1 671-632-0429

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 11:00 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: ovili 1

Oilonga yombelewa

Ohamu tolokwa oileshomwa yopaMbibeli momalaka ahamano oo haa popiwa kounhunhu vokuMicronesia: Oshichuukese, Oshikosrae, Oshimarshallese, Oshipalaua, Oshiponape nOshiyapese.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.