Inda koshikalimo

Omatalelepo koBetel

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po oitaimbelewa yetu, oyo hai ifanwa Betel. Keembelewa detu dimwe oku na oinima ya longekidwa oyo to dulu okutala wa manguluka nopehe na okuulikilwa komunhu.

Omalondwelo e na sha noCorona (COVID-19) : Moilongo ihapu, omatalelepo oitaimbelewa okwa kalekwa manga. Opo u mone ouyelele muhapu, kwatafana noshitaimbelewa osho wa hala oku ka talela po.

Ethiopia

Jehovah’s Witnesses, Yeka sub-city, Wereda 12;

House 161 on Kotebe Road; 1 km past Kotebe University College

ADDIS ABABA

ETHIOPIA

+251 11-617-0555

+251 91-121-3489 (Ongodi yopeke)

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 11:00 wongula nosho yo 1:20 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: ovili 1

Oilonga yombelewa

Ohamu tolokwa oileshomwa yopaMbibeli momalaka atano omoEthiopia. Ohai pashukile oilonga yokuhonga ovanhu Ombibeli moEthiopia nomoilongo yopoushiinda. Ohai pashukile yo okutungwa kwOmalupale Ouhamba.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.