Inda koshikalimo

Omatalelepo koBetel

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po oitaimbelewa yetu, oyo hai ifanwa Betel. Keembelewa detu dimwe oku na oinima ya longekidwa oyo to dulu okutala wa manguluka nopehe na okuulikilwa komunhu.

Omalondwelo e na sha noCorona (COVID-19) : Moilongo ihapu, omatalelepo oitaimbelewa okwa kalekwa manga. Opo u mone ouyelele muhapu, kwatafana noshitaimbelewa osho wa hala oku ka talela po.

Croatia

Štrokinec 28

HR-10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

CROATIA

+385 1-37-95-001

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 11:00 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: eevili 2

Oilonga yombelewa

Oshitaimbelewa Ohashi pashukile oilonga yomaongalo e dulife po 60 Eendombwedi daJehova moCroatia nosho yo omaongalo 15 lwaapo moBosnia nomoHerzegovina. Ohashi toloka oishangomwa yopambibeli mOshiBosnia, Oshicroatia nOshicroatia shokuudika. Ovatalelipo ohava ulikilwa oinima yopandjokonona yEendombwedi daJehova domuYugoslavia shonale nomonhele yomaulikilo ohava ulikilwa nghee omusika ya dana onghandangala mokutanga Jehova.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.