Inda koshikalimo

Omatalelepo koBetel

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po oitaimbelewa yetu, oyo hai ifanwa Betel. Keembelewa detu dimwe oku na oinima ya longekidwa oyo to dulu okutala wa manguluka nopehe na okuulikilwa komunhu.

Omalondwelo e na sha noCorona (COVID-19) : Moilongo ihapu, omatalelepo oitaimbelewa okwa kalekwa manga. Opo u mone ouyelele muhapu, kwatafana noshitaimbelewa osho wa hala oku ka talela po.

Chile

Ave Concha y Toro 3456

PUENTE ALTO

CHILE

+56 2-428-2600

+56 2-428-2609 (Ofaksa)

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:30 yongula; 9:30 wongula, 10:30 wongula, 1:30 yomutenya, 2:30 yomutenya, 3:30 yokomatango

Efimbo: ovili 1

Oilonga yombelewa

Ohai pashukile oilonga yEendombwedi daJehova yokuhonga ovanhu Ombibeli moChile. Ohai tumine oileshomwa komaongalo e dulife po 800.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.