Inda koshikalimo

Omatalelepo koBetel

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po oitaimbelewa yetu, oyo hai ifanwa Betel. Keembelewa detu dimwe oku na oinima ya longekidwa oyo to dulu okutala wa manguluka nopehe na okuulikilwa komunhu.

Omalondwelo e na sha noCorona (COVID-19) : Moilongo ihapu, omatalelepo oitaimbelewa okwa kalekwa manga. Opo u mone ouyelele muhapu, kwatafana noshitaimbelewa osho wa hala oku ka talela po.

Australia

12-14 Zouch Road

DENHAM COURT NSW 2565

AUSTRALIA

+61 2-9829-5600

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 wongula fiyo 11:00 womutenya nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: eevili 2

Oilonga yombelewa

Ohai nyanyangida oifo i dule pomamiliyona 18, momalaka e dule po 55, noku i tuma koilongo nounhunhu ovo ve li mEfuta la Mwena.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.