Oilonga yokutunga

OILONGA YOKUTUNGA

Okulonga pamwe nEendombwedi daJehova

Tala osho hashi ningwa po, ngeenge tamu longo pamwe nEendombwedi daJehova moprojeka inene yokutunga.

OILONGA YOKUTUNGA

Okulonga pamwe nEendombwedi daJehova

Tala osho hashi ningwa po, ngeenge tamu longo pamwe nEendombwedi daJehova moprojeka inene yokutunga.