Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Tala nghee Oshungonangelo ya enda tai lunduluka momukokomoko womido mounyuni aushe.