Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Tala nghee Oshungonangelo ya enda tai lunduluka momukokomoko womido mounyuni aushe.