Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Tava andjakaneke oileshomwa moCongo

Tava andjakaneke oileshomwa moCongo

Tala nghee Eendombwedi hadi tumu oishangomwa keenhele di lili noku lili.

 

Lihonga shihapu

OOLYELYE TAVA LONGO EHALO LAJEHOVA KUNENA?

Oilonga ilipi hai longwa koshitaimbelewa shEendombwedi daJehova?

Ovo va hala okutalela po shimwe shomoitaimbelewa yetu ova manguluka oku shi ninga.