Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

OMBIIBELI OHAI LUNDULULA ONGHALAMWENYO YOVANHU

Kanda li nda hafela onghedi yange yokukalamwenyo

Kanda li nda hafela onghedi yange yokukalamwenyo

Dmitry okwa li a kwafelwa a lundulule onghedi yaye yokukalamwenyo noku mone ehafo lashili.