Inda koshikalimo

Omaongalo Eendombwedi daJehova okwa unganekwa ngahelipi?

Omaongalo Eendombwedi daJehova okwa unganekwa ngahelipi?

Eongalo keshe ohali pashukilwa kolutu lovakulunhuongalo. Omaongalo 20 lwaapo ohaa kala moshikandjo shimwe, noikandjo 10 lwaapo ohai kala moshitukulwa. Omaongalo ohaa talelwa po omafimbo nomafimbo kovakulunhuongalo ovaendi, va shiivika nawa ovapashukilishikandjo novapashukili voitukulwa.

Ohaa pewa ewiliko la kanghamena kOmbibeli kOlutuwiliki, olo la fikama po moilyo oyo ya kala Eendombwedi oule wefimbo lile, olo paife li li kombelewa yopaiwana yEendombwedi daJehova moBrooklyn, New York.—Oilonga 15:23-29; 1 Timoteus 3:1-7.