Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Kwatafana nafye

Tala eendjukifi neenomola deengodi deembelewa detu.

South Africa

Watch Tower Bible and Tract Society

Private Bag X2067

KRUGERSDORP

1740

SOUTH AFRICA

+27 11-761-1000

Eevili doilonga

Omaandaxa fiyo Etitano

7:45 yongula fiyo 4:45 yokomatango