Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Kwatafana nafye

Tala eendjukifi neenomola deengodi deembelewa detu.

Pakistan

Watch Tower

PO Box 3883

Clifton

KARACHI-75600

PAKISTAN

+92 21-35821708

Eevili doilonga

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 5:00 yokomatango