Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Kwatafana nafye

Tala eendjukifi neenomola deengodi deembelewa detu.

Liechtenstein

Jehovas Zeugen, Zweigbüro

65617 SELTERS

GERMANY

Eevili doilonga

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 5:00 yokomatango