Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Kwatafana nafye

Tala eendjukifi neenomola deengodi deembelewa detu.

Germany

Jehovas Zeugen, Zweigbüro

65617 SELTERS

GERMANY

+49 6483-41-0

Eevili doilonga

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 5:00 yokomatango