Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Kwatafana nafye

Tala eendjukifi neenomola deengodi deembelewa detu.

Cyprus

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box 11033

2550 DALI

CYPRUS

Eevili doilonga

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 5:00 yokomatango