Inda koshikalimo

Ombelewa nouyelele u na sha netalelepo

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po eembelewa noinyanyangido yetu. Tala eenhele nefimbo lokutalela po.

 

Venezuela

Av. Intercomunal La Victoria-El Consejo

Frente a La Mora II

LA VICTORIA 2121 ESTADO ARAGUA

VENEZUELA

+58 244-400-5000

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 11:00 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: ovili 1

Oilonga yombelewa

Ohamu tolokwa oileshomwa yopaMbibeli mElaka lOkuudika lomoVenezuela. Omwedi keshe, ohai tumine komaongalo oileshomwa yondjudo yeetona 27 i li momalaka e lili. Ohai pashukile oilonga yEendombwedi daJehova di dulife po 125 000 domoVenezuela.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.