Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ombelewa nouyelele u na sha netalelepo

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po eembelewa noinyanyangido yetu. Tala eenhele nefimbo lokutalela po.

 

United States

Brooklyn

25 Columbia Heights

BROOKLYN NY 11201-2483

UNITED STATES

+1 718-560-5000

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 11:00 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: Ovili imwe

Monhele yomaulikilo namu kalwe oule weevili 2 da wedwa po

Oilonga yombelewa

Ohai wilike oilonga yEendombwedi daJehova yomounyuni aushe. Monhele yomaulikilo omu na Eembibeli odo di na edina laKalunga nosho yo oinima yopandjokonona i na sha noshiwana osho sha lukilwa edina laJehova.

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

UNITED STATES

+1 845-306-1000

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 11:00 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: evili mbali

Oilonga yombelewa

Ohai nduluka omafano oo haa longifwa moishangomwa yetu nohamu kwatwa omawi elesho loileshomwa nouvidio. Ohamu tolokwa oileshomwa yopaMbibeli mElaka lOkuudika lomoAmerika. Ovatalelipo ohava yelifilwa kombinga yeefikola dOmbibeli odo hadi hongwa omo.

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

UNITED STATES

+1 845-744-6000

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 11:00 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 4:00 yokomatango

Efimbo: ovili netata

Oilonga yombelewa

Omudo keshe, ohai nyanyangida oileshomwa yopaMbibeli i dulife pomamiliyona 25. Ohai tumine koitaimbelewa mounyuni aushe oileshomwa oyo i li momalaka e dulife po 360 nosho yo komaongalo Eendombwedi daJehova e dulife po 15 000 oo e li mOilongo ya Hangana yaAmerika, Kanada nosho yo kounhunhu vaKaribia.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.