Inda koshikalimo

Ombelewa nouyelele u na sha netalelepo

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po eembelewa noinyanyangido yetu. Tala eenhele nefimbo lokutalela po.

 

Poland

Strażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe

ul. Warszawska 14

05-830 NADARZYN

POLAND

+48 22-739-16-00

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

8:00 yongula fiyo 10:00 wongula nosho yo 1:00 yomutenya fiyo 3:00 yokomatango

Efimbo: eevili 2

Oilonga yombelewa

Ohamu tolokwa oileshomwa yopaMbibeli mOshipolish. Ovatatelipo ohava lombwelwa yo shi na sha nondjokonona yEendombwedi daJehova domuPoland.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.