Inda koshikalimo

Ombelewa nouyelele u na sha netalelepo

Ohatu ku shivi nefimaneko u uye u talele po eembelewa noinyanyangido yetu. Tala eenhele nefimbo lokutalela po.

 

Denmark

Stenhusvej 28

DK-4300 HOLBAEK

DENMARK

+45 59-45-60-00

Efimbo lokutalela po

Omaandaxa fiyo Etitano

9:00 wongula, 10:30 wongula, 1:30 yomutenya nosho yo 3:00 yokomatango

Efimbo: ovili 1 netata

Oilonga yombelewa

Ohai pashukile oilonga yEendombwedi daJehova domuDenmark yokounhunhu vaFaeroe, Greenland,Iceland, Norway nosho yo muSweden. Ohai pashukile oilonga yokutoloka oishangomwa yOmbibeli momalaka 6 nosho yo a-3 okuudika nohai nyanyangida ouvidio nokukwata oishangomwa moungalo momalaka mahapu omuo.

Tapa okambo ke na sha netalelepo.