Inda koshikalimo

Experiences of Jehovah’s Witnesses

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA

Onghedi imwe omo Omukriste umwe a li a ulika olune

Ongahelipi okuulika olune kwa kwafela omupataneki umwe a kale e na ohokwe moshili yOmbiibeli?

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA

Onghedi imwe omo Omukriste umwe a li a ulika olune

Ongahelipi okuulika olune kwa kwafela omupataneki umwe a kale e na ohokwe moshili yOmbiibeli?